main_banner

ดร. ฟรอสต์ บาร์

  • Dr Frost Bar TPD Credential UK ทิ้ง 575puffs Vape

    Dr Frost Bar TPD Credential UK ทิ้ง 575puffs Vape

    คำสั่งผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือ TPD กำหนดกฎเกณฑ์สำหรับการขายและการผลิตบุหรี่ไฟฟ้าและของเหลวไฟฟ้าในสหภาพยุโรปมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคม 2016 ผลิตภัณฑ์ใดๆ จะต้องเป็นไปตามกฎระเบียบ TPD โดยสมบูรณ์ก่อนที่จะวางตลาดในตลาดสหภาพยุโรปเราสามารถจัดหาข้อมูลรับรอง TPD ให้กับคุณได้ ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องกังวลว่าผลิตภัณฑ์นั้นจะไม่สามารถเข้าสู่ตลาดของสหราชอาณาจักรได้หวังว่าคุณสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ของเราได้(คุณเจด)