main_banner

HQD คูวี่ อัลติเมท

  • HQD Cuvie Ultimate 15ml E-liquid Vape แบบใช้แล้วทิ้ง 5000พัฟ

    HQD Cuvie Ultimate 15ml E-liquid Vape แบบใช้แล้วทิ้ง 5000พัฟ

    คำเตือน

    ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์การสูบบุหรี่ตามกฎหมาย ผู้ไม่สูบบุหรี่ สตรีตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร หรือบุคคลที่มีหรือมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หรือการทานยารักษาโรคซึมเศร้าหรือโรคหอบหืด

    หากคุณรู้สึกสนใจสินค้าของเรา หวังว่าคุณจะสามารถส่งคำถามและฝากข้อมูลจริงของคุณไว้ จากนั้นเราจะตอบกลับอย่างรวดเร็ว(นางสาวเจด)