main_banner

ลีโอ บี ไลท์

  • Lio Bee Lit 6ml ปากกา Vaporizer แบบกำหนดเองทิ้งบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์

    Lio Bee Lit 6ml ปากกา Vaporizer แบบกำหนดเองทิ้งบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์

    Lio Bee Lit เป็น vape ขนาด 6 มล. ที่มีแถบสีรุ้งมีเกลือ Nic 3% และ 5% และรองรับ OEM มีให้เลือก 20 รสชาติ คอยล์แบบตาข่ายสามารถให้การไหลเวียนของอากาศที่มั่นคงvape แบบใช้แล้วทิ้งมีความสะดวกในการใช้งาน ไม่สามารถชาร์จใหม่ได้จะช่วยประหยัดเวลาของคุณความทนทานต่อแบต 1300 mah ก็เพียงพอต่อการใช้งานโดยปกติจะเป็นกล่องละ 10 ชิ้นพร้อมรส และกล่องละ 300 ชิ้น น้ำหนัก 17 กก.สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดMOQ มีเพียง 100 ชิ้นเท่านั้น