main_banner

อูพอด

  • Upod CBD/THC Oil Empty เครื่องทำความร้อนแบบชาร์จได้

    Upod CBD/THC Oil Empty เครื่องทำความร้อนแบบชาร์จได้

    ShenZhen Bellaga Technology Co Ltd เป็นโรงงานผลิตแบบครบวงจรระดับองค์กรที่มีแผนกการค้าและศูนย์การออกแบบตั้งแต่ปี 2555 โดยดำเนินธุรกิจหลักในการออกแบบ ผลิต และส่งออกบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์แบบใช้แล้วทิ้งที่มีของเหลวอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์แบบใช้แล้วทิ้ง emtpy ปากกา vape แบบใช้แล้วทิ้งที่มีน้ำมันหนา ฯลฯ ผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปกับการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรและอุปกรณ์(คุณเจด)